Informatiedienst: wij blijven in verbinding.

Informatiesysteem voor zendingen

tl_files/information service/en/2.jpg

Het ruitertje statusdetails geeft de statushistorie aan in de stappen "opdracht ontvangen", "verzending vindt binnenkort plaats", "verzonden" en "bezorgd". Eventuele uitzonderlijke meldingen, b.v. storno of afleveringsbelemmeringen, worden aangegeven. De betreffende actuele status wordt bovendien links aangegeven met de bekende icons. De betreffende actuele status wordt bovendien links aangegeven met de bekende icons.

Nog meer informatie?